AstraZeneca i Kodeks o javnom objavljivanju EFPIA-e

Na ovoj se stranici javno objavljuju plaćanja i prijenosi vrijednosti AstraZenece namijenjeni zdravstvenim radnicima/organizacijama sa sjedištem u Hrvatskoj između 1.1.2016. i 31.12.2016.

AstraZeneca vjeruje u pozitivno djelovanje interakcija sa zdravstvenim radnicima/organizacijama na kvalitetu liječenja pacijenata i na vrijednost medicinskih istraživanja.

Kako bi pacijentima pružili optimalne mogućnosti liječenja, zdravstveni radnici moraju biti upoznati sa svim novitetima s obzirom na postojeće i potencijalne nove lijekove. Dužnost je farmaceutske industrije da im omogući pristup takvim informacijama. Zdravstveni radnici pak industriji pružaju informacije o mogućim poboljšanjima lijekova kroz povratne informacije o njihovoj funkciji u praktičnoj uporabi.

Također smo svjesni da pacijenti očekuju transparentnost u našim odnosima kako bi bili sigurni da su zdravstveni radnici nepristrani i da uvijek preporučuju najprimjerenije načine liječenja.

Kodeks o javnom objavljivanju, koji je sastavilo Europsko udruženje inovativnih farmaceutskih kompanija (EFPIA), kodeks je ponašanja prema kojemu su sve tvrtke članice udruženja EFPIA dužne objaviti plaćanja i prijenose vrijednosti zdravstvenim radnicima i organizacijama i koji će omogućiti veću transparentnost ovih visoko reguliranih odnosa.

Plaćanja i prijenosi vrijednosti koji su ovdje objavljeni vezani su uz aktivnosti kao što su: profesionalni savjeti o načinima na koji se lijekovi upotrebljavaju u praksi, razmjena stručnih saznanja na medicinskim obrazovnim sastancima i sudjelovanje u radu savjetodavnih odbora, te bespovratna sredstva za istraživanja i obrazovanje.

Kako biste preuzeli naše pretpostavke i tumačenja Kodeksa o javnom objavljivanju kliknite ovdje

Kako biste preuzeli PDF dokument s podacima o zdravstvenim radnicima/organizacijama primateljima plaćanja koji su dali svoj pristanak na objavljivanje, kao i zbirne podatke za one koji nisu dali takav pristanak, kliknite ovdje

AstraZeneca – Izjava o odricanju od odgovornosti vezano uz objavu podataka

„Cilj objave prijenosa vrijednosti Primateljima je prijavljivanje vrijednosti (novčanih ili u naravi) namijenjenih zdravstvenim radnicima/organizacijama s kojim surađujemo, prema namjeri i odredbama iz Kodeksa o javnom objavljivanju EFPIA-e i primjenjivim kodeksima javnih udruženja. Individualni Primatelji dali su svoj pristanak na objavljivanje – pristanak je neophodan u skladu s primjenjivim kodeksima na koje smo se obvezali. Ove objave ne podrazumijevaju dozvolu osobama koje pristupaju našoj web-stranici ili nacionalnim platformama da dodatno obrađuju podatke zdravstvenih radnika. Radi ispravnog shvaćanja izvješća iz naših objavljivanja koja su sadržana na ovoj web-stranici, provjerite Metodologiju s pojašnjenjima značenja i sadržajem prijavljenih prijenosa vrijednosti.”

PAST0035HR072012 | Datum kreiranja: 16.07.2012 | Datum zadnje izmjene: 30.06.2017.
Internet stranica namijenjena je zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Sve informacije dostupne na stranici isključivo su edukativnog i informativnog karaktera.