AstraZeneca d.o.o. poštuje privatnost korisnika naših internetskih stranica te zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka za nas ima veliko značenje jer nam je želja da se prilikom korištenja naših internetskih stranica osjećate posve sigurno.

Svrha ovih Pravila o privatnosti je da se korisnike upozna sa načinom prikupljanja, korištenja i obrađivanja osobnih podataka.

Korištenjem naše internetske stranice odnosno, gdje je to primjenjivo, registracijom putem dodijeljenih zaporki, vi pristajete na način korištenja u skladu s ovim Pravilima o privatnosti, odnosno potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s Pravilima o privatnosti.

Stoga vas molimo da pažljivo pročitate ova Pravila o privatnosti. AstraZeneca d.o.o. pridržava pravo promjene ovih Pravila o privatnosti bez prethodne najave i upozorenja, stoga je važno da prije korištenja naše internetske stranice pročitate i Pravila o privatnosti da provjerite da li su se pravila promijenila od vašeg zadnjeg korištenja naše internetske stranice.


Način prikupljanja osobnih podataka

AstraZeneca d.o.o. je ovlaštena prikupljati osobne podatke na slijedeće načine:

  • Putem dobrovoljnog davanja osobnih podataka (ime i prezime, adresa, broj telefona, naziv ustanove u kojoj radi zdravstveni djelatnik), a što se prvenstveno odnosi na zdravstvene djelatnike koji putem dodijeljenih zaporki imaju pristup zaštićenim informacijama. Tako prikupljene podatke, čuvat ćemo i dalje obrađivati u posebnih bazama podataka samo za naše interne potrebe. Vi pridržavate sva prava sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka koja između ostalog uključuju pravo zahtijevati davanja obavijesti da li se osobni podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne, omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, zahtijevati ažuriranje osobnih podataka.
  • Automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane AstraZeneca d.o.o. ili podizvođača angažiranih da vrše uslugu takvog prikupljanja, a koje informacije se generiraju kada korisnici pristupe ovoj internetskoj stranici. Tehnologija koja se može koristiti su IP adrese i kolačići (engl. Cookies):
    • IP adrese ili IP broj je jedinstvena brojčana oznaka računala na internetu. IP adresa je osnovni način komuniciranja sa Internet računalima i korisnicima. Vaša IP adresa ne otkriva Vaš identitet po imenu i prezimenu, samo lokaciju. AstraZeneca d.o.o. prikuplja IP adrese u svrhu upravljanja sustavom te proslijeđivanja tako objedinjenih informacija trećima samo i isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcije internet stranice.
    • Kolačići (eng. Cookies) – općenito predstavlja malu tekstualnu datoteku koja se automatski postavlja na hard disk korisnikova računala uvijek kad korisnik pristupa internetskoj stranici. Oni predstavljaju memoriju za određenu internetsku stranicu, te omogućava određenoj internetskoj stranici da memorira korisnički kompjuter prilikom ponovnog posjeta istoj internetskoj stranici. Mi koristimo dvije vrste kolačića: jednokratne kolačiće (eng. session cookies) koji traju dok ne zatvorite internetsku stranicu te trajne kolačiće (eng. persistent cookies) koji opstaju na dulji, unaprijed određeni vremenski period. Kolačići nam služe da na poslužitelju (eng. serveru) pohranjujemo podatke u svrhu praćenja funkcije i pregledavanja naše internetske stranice a sve u svrhu njezinog poboljšanja.

Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, ali vi možete podesiti svoj preglednik da odbije takve kolačiće odnosno da vas obavijesti kad su isti poslani na vaš hard disk. U slučaju odbijanja primitka kolačića, molim vas da primite na znanje da će možda određeni dijelovi naše internetske stranice izgubiti na svojoj funkcionalnosti.

Kako bi osigurali sigurnost i povjerljivost osobnih podataka koje prikupljamo putem internetske stranice, poduzimamo sve radnje u cilju zaštite vaših osobnih podataka od gubitka, zloupotrebe, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

AstraZeneca d.o.o. ponekad povjerava poslove u svezi s obradom osobnih podataka drugoj osobi, ali samo ako je takva osoba registrirana za obavljanje takve djelatnosti odnosno oni koji pružaju dovoljno jamstva u pogledu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka. I u takvim slučajevima, možete biti sigurni da će vaši osobni podaci biti posve zaštićeni.

AstraZeneca d.o.o. ovime izričito izjavljuje da neće prodavati odnosno na bilo koji način, osim ovdje navedenog, koristiti osobnim podacima korisnika niti ih prenositi trećim osobama bez njihovog odobrenja, osim u slučajevima u kojima nam zakonske odredbe nalažu da otkrijemo odnosno dostavimo osobne podatke.

Osobni podaci mogu biti dani na korištenje drugim društvima unutar AstraZeneca korporacije, te izneseni u zemlje izvan Republike Hrvatske , uključujući i zemlje koje ne pružaju istu razinu zaštite podataka kao Republika Hrvatska. Bez obzira u koju se zemlju iznose, osobni podaci će biti zaštićeni sukladno našim pravilima o privatnosti.

Molim Vas da primite na znanje da se naše poslovanje (ili dio istog) može prodati ili prenijeti, te informacije koje su u našem posjedu mogu predstavljati dio imovine koju prenosimo, ali koje će se i dalje koristiti isključivo u skladu s ovim pravilima o privatnosti.

Molimo vas da primite na znanje da je naša internetska stranica namijenjena osobama koje imaju najmanje 18 godina. Stoga vas molimo da ne koristite ovu internetsku stranicu ako ste mlađi od 18 godina.

Obvezujuća korporativna pravila (eng. Binding Corporate Rules, BCR)

Osigurali smo sukladnost s nekim od naših zakonskih obveza vezanih uz osobne podatke na način da smo kreirali skup „Obvezujućih korporativnih pravila“. „Obvezujuća korporativna pravila“ propisuju naše obveze vezano uz osobne podatke koji se prenose između podružnica unutar AstraZeneca korporacije u zemljama Europskog Gospodarskog Prostora (eng. European Economic Area, EEA) te između podružnica AstraZeneca korporacije u zemljama koje imaju slična ograničenja o uporabi osobnih podataka.
„Obvezujuća korporativna pravila“ su odobrena od mnogobrojnih nacionalnih Agencija za zaštitu osobnih podataka i ona nas obvezuju na sljedeće:
1. Korištenje osobnih podataka za samo određene svrhe,
2. Poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da su osobni podaci koje držimo točni i ažurni,
3. Poduzimanje odgovarajućih mjera protiv rizika od nezakonitog korištenja i slučajnog gubitka ili oštećenja osobnih podataka

Više informacija o našim obvezama možete naći ovdje.

„Obvezujuća korporativna pravila“ i sva prava koja iz njih proizlaze ne odnose se na osobne podatke podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Kontakt

Ukoliko želite ažurirati ili izmijeniti ili izbrisati vaše osobne podatke, odnosno imate prigovor ili upit vezano za obradu vaših osobnih podataka, molim vas da nam se obratite putem maila: osobni.podaci@astrazeneca.hr

Ime Damir Nevjestić
E-mail damir.nevjestic@astrazeneca.com
Telefon 01/46 28 005
PAST0035HR072012 | Datum kreiranja: 16.07.2012 | Datum zadnje izmjene: 30.06.2017.
Internet stranica namijenjena je zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Sve informacije dostupne na stranici isključivo su edukativnog i informativnog karaktera.