Sa 17 milijuna života, koliko ih svake godine uzmu, kardiovaskularne bolesti predstavljaju najveći rizik od smrti u odrasloj populaciji.

Klikom na ime lijeka imate dostup do upute o korištenju tog lijeka.

Zaštićeno ime Djelatna tvar
ATACAND® , tablete kandesartancileksetil
ATACAND® PLUS , tablete kandesartancileksetil, hidroklorotiazid
BETALOC ZOK® , tablete s produljenim oslobađanjem metoprololsukcinat
BRILIQUE® 60 mg , filmom obložene tablete tikagrelor
BRILIQUE® 90 mg , filmom obložene tablete tikagrelor
BRILIQUE® 90 mg , raspadljive tablete za usta tikagrelor
CRESTOR® , filmom obložene tablete rosuvastatin
PLENDIL® , tablete s produljenim oslobađanjem felodipin
PAST0035HR072012 | Datum kreiranja: 16.07.2012 | Datum zadnje izmjene: 30.06.2017.
Internet stranica namijenjena je zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Sve informacije dostupne na stranici isključivo su edukativnog i informativnog karaktera.