Poremećaji središnjega živčanog sustava bolesti su koje predstavljaju jedan od najznačajnijih tereta za zdravstvene sustave u razvijenim zemljama. Porast njihove učestalosti očekuje se i u ostalim dijelovima svijeta u kojima je životni standard u porastu.

Klikom na ime lijeka imate dostup do upute o korištenju tog lijeka.

Zaštićeno ime Djelatna tvar
SEROQUEL® , filmom obložene tablete kvetiapin
SEROQUEL® XR , filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem kvetiapin
ZOMIG RAPIMELT® , raspadljive tablete za usta zolmitriptan
ZOMIG® , filmom obložene tablete zolmitriptan
PAST0035HR072012 | Datum kreiranja: 16.07.2012 | Datum zadnje izmjene: 30.06.2017.
Internet stranica namijenjena je zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Sve informacije dostupne na stranici isključivo su edukativnog i informativnog karaktera.