Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenje ovih internetskih stranica (www.astrazeneca.hr) podliježe odredbama i uvjetima nadalje opisanim u ovim Uvjetima korištenja (nadalje u tekstu: „Uvjeti“) te se primjenjuje na svakoga bilo da se radi o registriranim ili neregistriranim korisnicima. Stoga, u slučaju da koristite ove internetske stranice, smatrat će se da ste pročitali ove Uvjete te da bezuvjetno prihvaćate iste, a u suprotnom, ukoliko ne želite prihvatiti ove Uvjete ljubazno Vas molimo da ne koristite ove internetske stranice.

Mi pridržavamo pravo da u svako doba, prema našim potrebama te bez prethodne najave, izmijenimo sadržaj ovih Uvjeta, s time da će se na pojedinu upotrebu naše internetske stranice primjenjivati sadržaj Uvjeta kakav je bio na snazi u vrijeme upotrebe istih.


Informacije na našim web stranicama i odricanje od odgovornosti

Informacije koje objavljujemo na ovim internetskim stranicama (www. astrazeneca.hr) su podijeljene u dvije kategorije:

  • Opće informacije koje su namijenjene općoj populaciji sa svrhom upoznavanja korisnika sa našim društvom, odnosno pružanje općih podataka o našem društvu, našoj strategiji, planiranom razvoju te informacije korisnicima kako nas mogu kontaktirati ako žele,
  • Zaštićene informacije – informacije koje su zbog svoje specifične prirode odnosno zbog zakonskih restrikcija namijenjene samo zdravstvenim djelatnicima te su zaštićene zaporkom koja se dodjeljuje zdravstvenom djelatniku na njegov zahtjev.

Svaki pristup zaštićenim informacijama od strane zdravstvenih djelatnika je povjerljive naravi te sadržaj istih ne smije biti otkriven trećim osobama koje nemaju pristup zaštićenim informacijama. Strogo je zabranjeno otkrivanje lozinke trećim osobama koji nemaju odobren pristup zaštićenim informacijama. U slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta odnosno zloupotrebe informacija od strane pojedinog zdravstvenog djelatnika, imamo pravo odmah onesposobiti zaporku takvom zdravstvenom djelatniku te poduzeti odgovarajuće zakonske mjere.

Bilo koje informacije na ovim internetskim stranicama se ne smiju tretirati kao zamjena za liječnički savjet odnosno uputa i/ili preporuka o korištenju pojedinih proizvoda, te se bilo koje informacije o proizvodu odnosno o bolestima i tegobama ne smije upotrijebiti u svrhu dijagnosticiranja neke bolesti. O upotrebi bilo kojeg proizvoda odnosno o svojim eventualnim simptomima i tegobama, molimo vas da se prethodno savjetujete sa zdravstvenim djelatnicima. Sadržaj internetskih stranica se u bilo kojem njegovom dijelu ne može smatrati kao davanje savjeta i preporuka, te se ne smije uzeti kao podloga za donošenje bilo kakve odluke.

Naše intencija i cilj je da na svojim internetskim stranicama pružimo što točnije i preciznije informacije, ali ne dajemo jamstva u pogledu njezine svakodobne točnosti, preciznosti i potpunosti, te nemamo obvezu redovitog ažuriranja naših internetskih stranica. Stoga, mi ne odgovaramo (bilo s građanskopravnog, prekršajnog ili kaznenog aspekta) za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom korištenja naših internetskih stranica, odnosno koja može nastati korištenjem podataka na našim internetskim stranicama u smislu njihove točnosti, preciznosti, potpunosti te ažurnosti. Svi korisnici koriste naše internetske stranice na vlastitu odgovornost.

Mi pridržavamo pravo u svako doba, bez prethodne obavijesti izmijeniti sadržaj naših internetskih stranica u bilo kojem dijelu, te isključujemo odgovornost ukoliko korisnicima nastane šteta prilikom takvih izmjena. Isto tako isključujemo svakodobnu odgovornost koja može nastati u slučaju nemogućnosti privremenog ili trajnog korištenja naših internetskim stranicama koji mogu nastati zbog greške u sustavu ili našom voljom.

U slučaju da naša internetska stranica sadržava informacije trećih osoba ili upućuje na internetske stranice trećih osoba, isključujemo bilo kakvu odgovornost u bilo kojem segmentu takvih informacija (uključujući ali ne ograničavajući se na njihovu točnost, preciznost, potpunosti i ažurnost) takvih trećih osoba odnosno sadržaja njihovih internetskih stranica na koje nemamo nikakav posredni odnosno neposredni utjecaj.

Korisnici se mogu povezivati (eng. link) na našu početnu stranicu samo uz našu izričitu prethodnu pismenu suglasnost, a koju možemo opozvati u bilo koje vrijeme. Navedena poveznica mora biti u skladu s pravnim propisima, te ne smije štetiti našem ugledu. Poveznica ne smije biti predstavljena na način da se može interpretirati kao da smo povezani s bilo kojeg aspekta.

Naše internetske stranice mogu elektronički upućivati na druge internetske stranice te na taj način otvoriti pristup trećima tih internetskih stranica, ali mi nismo ni na moji način odgovorni za sadržaj i informacije na takvim internetskim stranicama.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj internetske stranice smatra se intelektualnim vlasništvom AstraZeneca d.o.o. te je zaštićen sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. AstraZeneca d.o.o. pridržava sva prava.

Stoga možete slobodno pregledavati internetsku stranicu, ali se njezin sadržaj smije upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe. Bilo kakva reprodukcija, distribucija, kopiranje sadržaja odnosno bilo kakva uporaba sadržaja odnosno dijela sadržaja internetskih stranica u komercijalne, reklamne ili informativne svrhe podliježe izričitom prethodnom pismenom odobrenju AstraZeneca d.o.o. Strogo je zabranjeno neovlašteno mijenjanje i reproduciranje sadržaja internetskih stranica te u slučaju istog imamo pravo poduzeti sva zakonom dozvoljena pravna sredstva protiv počinitelja u cilju zaštite svojeg intelektualnog prava vlasništva.

Ime farmaceutske grupacije AstraZeneca je zaštićeno, te u slučaju neovlaštenog korištenja imena AstraZeneca ima pravo poduzeti sva zakonom dozvoljena pravna sredstva protiv počinitelja u cilju zaštite svojih prava.

Svi nazivi proizvoda koji se nalaze na internetskoj stranici zaštićena su imena grupacije AstraZeneca, osim ako nije označeno da su neki proizvodi u vlasništvu drugih osoba, te su sva prava pridržana.


Mjerodavano pravo

Pristup ovim internetskim stranicama te uporaba njegovog sadržaja regulirani su pravom Republike Hrvatske.


Kako nas kontaktirati

Naši kontakt podaci su sljedeći:
AstraZeneca d.o.o.
Branimirova 29
10000 Zagreb

PAST0035HR072012 | Datum kreiranja: 16.07.2012 | Datum zadnje izmjene: 30.06.2017.
Internet stranica namijenjena je zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Sve informacije dostupne na stranici isključivo su edukativnog i informativnog karaktera.