Svi cijenimo svoje zdravlje, bili bogati ili siromašni, mladi ili stari. Ono je nit koja povezuje čovječanstvo, no svijet nikad neće biti zdraviji samo zahvaljujući lijekovima. Mi u kompaniji AstraZenaca vjerujemo da smo na pravom putu do uspjeha kada je riječ o suočimavanju s izazovima, a to je suradnja. Samo ako postignemo bolju i dublju suradnju sa svim zainteresiranim stranama, poznavajući njihove poglede i razmišljanja i udružimo svoje snage, tada možemo stvoriti istinski napredak, jer…zdravlje nas sve povezuje.

PAST0035HR072012 | Datum kreiranja: 16.07.2012 | Datum zadnje izmjene: 30.06.2017.
Internet stranica namijenjena je zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Sve informacije dostupne na stranici isključivo su edukativnog i informativnog karaktera.